Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng Phòng Tuyển Sinh

 • Dong Nai
 • Department Manager
 • Permanent
 • Competitive
 • Education /Training
 • Unlimited

Job Description

 • Xây dựng chiến lược trung hạn để phát triển số lượng học sinh, sinh viên.
 • Xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho từng trung tâm, triển khai thực hiện và kèm theo những giải pháp, biện pháp nhằm đảm bảo đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động, các chương trình marketing cho các trung tâm nhằm tăng hiệu quả công tác tuyển sinh và tăng nhận diện thương hiệu cho hệ thống MLC.
 • Nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích thị trường làm cơ sở xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển.

Job Requirement

 • Đã nắm giữ các trọng trách và trách nhiệm cao trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Có kinh nghiệm xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch phát triển thị trường.
 • Tiếp thu nhanh và nhạy bén với thị trường.
 • Có kiến thức về thị trường, ưu tiên lĩnh vực giáo dục.

Thông tin khác

 • Thời gian thử việc: 02 tháng
 • Kinh nghiệm: 3 - 5 Năm
 • Cơ hội huấn luyện: Thường xuyên được đào tạo nâng cao, phát triển và thăng tiến cùng MLC.
 • Đồng nghiệp: Năng động, trách nhiệm, hợp tác và chuyên nghiệp.
 • Phúc lợi: Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc; Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Nhà nước và các chính sách đãi ngộ khác của MLC.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.